loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit België: Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit België: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Links passeren verplicht

Verkeersbord uit België: Links passeren verplicht

Verkeersbord uit België: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Verkeersbord uit België: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Verkeersbord uit België: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verplicht naar links

Verkeersbord uit België: Verplicht naar links

Verkeersbord uit België: Verplicht naar rechts

Verplicht naar rechts


Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit België: Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit België: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verplicht pad voor voetgangers

Verkeersbord uit België: Verplicht pad voor voetgangers