loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit België: Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit België: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Verkeersdrempel

Verkeersbord uit België: Verkeersdrempel

Verkeersbord uit België: Oversteekplaats voor fietsers

Oversteekplaats voor fietsers


Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit België: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit België: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Begin van een expresweg

Verkeersbord uit België: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit België: Einde van de expresweg

Einde van de expresweg


Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit België: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit België: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit België: Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit België: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit België: Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit België: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Begin van een zone voor voetgangers

Verkeersbord uit België: Begin van een zone voor voetgangers

Verkeersbord uit België: Einde van de zone voor voetgangers

Einde van de zone voor voetgangers


Begin van een woonerf

Verkeersbord uit België: Begin van een woonerf

Verkeersbord uit België: Einde van de woonwijk

Einde van de woonwijk


Begin van een tunnel

Verkeersbord uit België: Begin van een tunnel