loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Voorbeeld: verboden toegang, parkeren, inhalen, ...


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Verboden toegang

Verkeersbord uit België: Verboden toegang

Verkeersbord uit België: Bussen verboden

Bussen verboden


Auto's verboden

Verkeersbord uit België: Auto's verboden

Verkeersbord uit België: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Fietsers en brommers verboden

Verkeersbord uit België: Fietsers en brommers verboden

Verkeersbord uit België: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Handkarren verboden

Verkeersbord uit België: Handkarren verboden

Verkeersbord uit België: Ruiters verboden

Ruiters verboden


Brommers verboden

Verkeersbord uit België: Brommers verboden

Verkeersbord uit België: Motors verboden

Motors verboden


Motors en auto's verboden

Verkeersbord uit België: Motors en auto's verboden

Verkeersbord uit België: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Vrachtwagens verboden

Verkeersbord uit België: Vrachtwagens verboden

Verkeersbord uit België: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Einde van het inhaalverbod

Verkeersbord uit België: Einde van het inhaalverbod

Verkeersbord uit België: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Inhalen verboden voor vrachtwagens


Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Verkeersbord uit België: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Verkeersbord uit België: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Einde van de snelheidslimiet

Verkeersbord uit België: Einde van de snelheidslimiet

Verkeersbord uit België: Begin van een zone met snelheidslimiet

Begin van een zone met snelheidslimiet


Einde van de zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit België: Einde van de zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit België: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Rechts afslaan verboden

Verkeersbord uit België: Rechts afslaan verboden

Verkeersbord uit België: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Verkeersbord uit België: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Verkeersbord uit België: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Voertuigen met explosieve materialen verboden


Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit België: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit België: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Verkeersbord uit België: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Verkeersbord uit België: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit België: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit België: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Parkeren en stoppen verboden

Verkeersbord uit België: Parkeren en stoppen verboden