loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.


Ongeval

Een ongeval is vaak snel gebeurt. Wat moet je doen als je betrokken bent bij een ongeval?

Gewonde

Bij een ongeval met lichtgewonden verplaats je het voertuig naar een plaats waar het mag staan. Als dat niet mogelijk is of als er zwaargewonden zijn, dan plaats je de gevarendriehoek en probeer je te voorkomen dat er nog ongevallen gebeuren. Bel het internationaal noodnummer 112,met dit nummer wordt automatisch ook de politie verwittigd. Bij een ongeval met gewonden moet je altijd de politie verwittigen.

Verplaats geen zwaargewonden, enkel als het levensnoodzakelijk is. Ze kunnen breuken of inwendige bloedingen hebben. Een helm laat je best op het hoofd, behalve als de gewonde ademhalingsmoeilijkheden heeft of bijvoorbeeld moet braken. Geef een gewonde geen drank of medicijnen (zelfs geen water). Bij een hevige bloeding dek je de wonde af of breng je een drukverband aan.Schade

Bij een ongeval met schade verplaats je het voertuig naar een plaats waar het mag staan. Als dat niet mogelijk is, dan plaats je de gevarendriehoek en probeer je te voorkomen dat er nog ongevallen gebeuren. Denk ook aan uw eigen veiligheid!

Bij een ongeval zonder gewonden moet je de politie niet laten komen, het volstaat om het Europees aanrijdingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Met uw handtekening bevestig je dat je akkoord gaat met wat op het document is ingevuld. De voorzijde van het formulier wordt door beide partijen samen ingevuld en ondertekend. De achterzijde van het formulier vul je apart in (mag eventueel ook thuis). Je moet trouwens steeds ter plaatse blijven als je betrokken bent bij een ongeval. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart te tonen als één van de betrokkenen erom vraagt. Bij discussie laat je best de politie komen.

Heb je een voertuig of eigendom schade toegebracht en vind je de eigenaar niet, dan laat je uw gegevens achter of verwittig je de politie.Gevarendriehoek

Een ongeval of een defect voertuig op de weg kan heel gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken. Om bijkomende ongevallen te voorkomen, moet je andere weggebruikers waarschuwen voor het ongeval.

  • Vier waarschuwingslichten aanzetten
  • Schakel de motor uit
  • Niet roken of vuur maken
  • Gevarendriehoek opstellen:
    • Gewone wegen op minstens 30 meter van de plaats van het ongeval
    • Op autosnelwegen op minstens 100 meter
    • Het moet voor naderende voertuigen zichtbaar zijn vanaf 50 meter
Vergeet het fluojasje niet aan te doen als je op een autosnelweg de auto verlaat. Bij de bestuurder is het verplicht. Bij passagiers is het niet verplicht, maar wel aangeraden.Vluchtmisdrijf

Een bestuurder pleegt een vluchtmisdrijf als hij de plaats van het ongeval verlaat met de bedoeling om te ontsnappen aan de gevolgen. Pleeg nooit vluchtmisdrijf, er staan heel strenge straffen op!