loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.


Openbare weg

De openbare weg bevat de rijbaan, fietspad, voetpad en berm en gaat tot aan de gracht of een eigendom. Op de openbare weg mogen we met alle voertuigen rijden (als er geen beperkingen zijn opgelegd door verkeersborden).

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.

Rijbaan

De rijbaan is het verharde deel van de openbare weg en kan met wegmarkering worden opgesplitst in rijstroken. Bestuurders moeten op de rechtse rijstrook rijden. Op de rijbaan mogen auto’s, vrachtwagens, bussen, tractors en motors rijden. Als er geen fietspad is mogen fietsers ook op de rijbaan rijden. Als er geen voetpad of berm is, dan wandelen voetgangers ook op de rijbaan.


Pad voor fietsers

Het fietspad is een onderdeel van de openbare weg. Als er een fietspad aanwezig is, dan zijn fietsers en bromfietsers van klasse A verplicht om daarop te rijden. Het fietspad is geen onderdeel van de rijbaan. Auto’s mogen niet op het fietspad parkeren, stilstaan of rijden.

Een fietssuggestiestrook is wel een onderdeel van de rijbaan, en het is verplicht om met de auto hierop te rijden. We mogen er ook op parkeren of stilstaan.Pad voor voetgangers

Het voetpad is een verhoogd of afgescheiden deel van de openbare weg. Het is bedoeld voor het verkeer van voetgangers. Soms wordt het ook wel een trottoir of stoep genoemd. Als er een voetpad aanwezig is, dan moeten voetgangers dat gebruiken.


Berm

Een berm is een strook grond langs een weg. De berm wordt vaak beplant met gras, planten of bomen. In de berm worden vaak verkeersborden geplaatst. Als de weg te smal is om een ander voertuig te kruisen, dan kan je uitwijken op de berm.


Openbare plaats

Een openbare plaats is een plaats waar we enkel zullen komen, als we er voor iets moeten zijn. Het verkeersreglement is enkel van toepassing op de openbare weg, maar meestal wordt het ook toegepast op een openbaar terrein. Bijvoorbeeld een benzinestation of een parking van een restaurant.


Niet-openbare plaats

Een niet-openbare plaats is een plaats waar we enkel mogen komen als we daar toelating voor hebben. Bijvoorbeeld een parking van een bedrijf, een privé weg of een oprit van een garage.