loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.


Snelheid

Een snelheidslimiet kan op elk moment worden aangeduid met het onderstaande verkeersbord. Het verkeersbord betekent dat het verboden is om sneller te rijden dan aangeduid. Het verkeersbord is geldig tot aan het volgende kruispunt of tot het verkeersbord dat het einde aankondigd.

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Einde van de snelheidslimiet

Autosnelweg

Een autosnelweg is een openbare weg dat bestemd is voor het verkeer van snelle voertuigen, zoals auto’s, motors, vrachtwagens en bussen. Het begin en einde wordt aangegeven met onderstaande verkeersborden. Op een autosnelweg is er een middenberm tussen de twee rijrichtingen en er zijn geen verkeerslichten of kruispunten. De maximale snelheid is 120 km/uur en de minimum snelheid is 70 km/uur.

Begin van een autosnelweg


Einde van de autosnelweg


Autoweg

De snelheid op een autoweg hangt af van de scheiding tussen de rijstroken. Als de rijstroken gescheiden zijn door een middenberm, dan is de maximum snelheid 120 km/uur. Als ze gescheiden zijn door een wegmarkering dan is de maximum snelheid 90 km/uur. De snelheid kan uiteraard beperkt worden door verkeersborden. Een autoweg heeft geen minimale snelheid en er kunnen wel kruispunten en verkeerslichten aanwezig zijn.

Begin van een expresweg


Einde van de expresweg


Bebouwde kom

De bebouwde kom is een door de overheid aangegeven gebied waar veel bebouwing is. Door de hogere bevolkingsdichtheid moeten bestuurders extra rekening houden met andere weggebruikers. Let extra goed op in de buurt van oversteekplaatsen, scholen en parken. Het begin en einde van de bebouwde kom wordt aangeduid met onderstaande verkeersborden. De maximale snelheid is beperkt tot 50 km/u. Verlaat u de bebouwde kom dan mag u op gewone wegen 70 km/u rijden in Vlaanderen en 90 km/uur in Wallonië.

Begin van een bebouwde kom


Einde van de bebouwde kom


Woonerf

Voetgangers wandelen op de rijbaan in een woonerf, maar ze mogen het verkeer niet zomaar hinderen. Kinderen mogen in een woonerf op de rijbaan spelen, daarom is de snelheid beperkt tot 20 km/u. Parkeren mag enkel op de daar voorziene plaatsen.

Begin van een woonerf


Einde van de woonwijk


Zone

Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen. Het begin en einde van een zone wordt aangeduid met onderstaande verkeersborden. Zolang je binnen de zone rijdt, is de beperking van het verkeersbord geldig.

Begin van een zone met snelheidslimiet


Einde van de zone met snelheidslimiet


Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat waarin de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Motorvoertuigen zijn er wel toegelaten, maar auto’s mogen geen fietsers inhalen. De maximum snelheid in een fietsstraat is 30 km/u.

Rijstrook voor fietsers


Einde van de rijstrook voor fietsers


Voetgangers zone

Een voetgangerszone is een zone waarin voetgangers de belangrijkste weggebruikers zijn.

Begin van een zone voor voetgangers


Einde van de zone voor voetgangers