loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.


Voorrang

De voorrangsregels geven aan wie er als eerste door mag rijden. Ze zijn van toepassing bij kruispunten en wegversmallingen.

Ongecontroleerd kruispunt

Een ongecontroleerd kruispunt is een kruispunt waar het verkeer niet begeleid wordt door verkeersborden, wegmarkeringen of verkeerslichten. Bij zo'n kruispunt moeten bestuurders voorrang geven aan voertuigen die van rechts komen.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Kruispunt met verkeersborden

Bij een kruispunt dat wordt gecontroleerd door verkeersborden, geven de verkeersborden aan welke bestuurder voorrang heeft.

Geef voorrang aan alle bestuurders


Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Begin van een voorrangsweg


Einde van de voorrangsweg


Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Kruispunt met verkeerslichten

Bij een kruispunt gecontroleerd door verkeerslichten, geven de verkeerslichten aan wie er voorrang heeft. Als het verkeerslicht groen is, dan mag je doorrijden. Als het licht al een tijdje groen is, zorg dan dat je kan stoppen als het oranje wordt. Bij een oranje licht moet je stoppen, je mag enkel doorrijden als je al zo dicht bent dat je niet meer veilig kan stoppen. Bij een rood licht, moet je stoppen en wachten tot het licht groen wordt.

Bij een groen verkeerslicht mag je doorrijden


Bij een oranje verkeerslicht mag je enkel doorrijden als je niet meer optijd kan stoppen


Bij een rood verkeerslicht moet je stoppen


Kruispunt met politie

Bij een kruispunt gecontroleerd door een politieagent moet je de bevelen van de politieagent opvolgen. Als de politieagent één arm verticaal heeft, moeten alle weggebruikers stoppen. Heeft hij één of twee armen horizontaal dan moeten weggebruikers die naar zijn buik en rug toekomen stoppen. Weggebruikers die naar zijn vingertoppen of zijn zijkant toe komen, mogen verder het kruispunt oprijden om rechtdoor, links of rechts af te slaan.

Arm verticaal: Alle weggebruikers moeten stoppen


Arm horizontaal: Weggebruikers die naar zijn buik en rug toekomen stoppen


Arm horizontaal: Weggebruikers die naar zijn vingertoppen of zijn zijkant toe komen, mogen het kruispunt oprijden


Rotonde

Een rotonde is een soort van cirkelvormig kruispunt waarin het verkeer continu in één richting rond een centraal eiland rijdt. De bestuurders op de rotonde hebben altijd voorrang.

Verplichte richting van de rotonde


Rotonde met meerdere rijstroken


Wegversmalling

Bij een wegversmalling is de weg niet breed genoeg om twee voertuigen te laten kruisen. Een wegversmalling kan worden aangeduid met onderstaande verkeersborden. Als er geen verkeersborden staan moet de bestuurder aan de kant van de hindernis voorrang verlenen.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrangs verlenen


Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Waarschuwing voor een wegversmalling


Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts