loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.


Weggebruikers

Een weggebruiker is elke persoon dat gebruik maakt van de openbare weg, zoals voetgangers, fietsers en voertuigen. Alle weggebruikers moeten de openbare weg met elkaar delen en de mogelijke gevaren herkennen.

Voetgangers

Voetgangers zijn weggebruikers die zich te voet verplaatsen in het verkeer. Bestuurders moeten de speciale veiligheidsbehoeften van voetgangers erkennen. Bestuurders moeten extra waakzaam zijn voor kinderen, bejaarden en personen met een handicap. Zij zijn de meest voorkomende slachtoffers in auto-voetganger botsingen. Bejaarden en gehandicapten kunnen soms slecht zien of heel traag bewegen. Kinderen zijn vaak onvoorspelbaar en moeilijk te zien. Wees extra voorzichtig in de buurt van kinderen, zeker bij scholen, bushaltes, parken en speelterreinen.

Verplicht pad voor voetgangers


Voetgangers verboden


Waarschuwing voor kinderen


Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Oversteekplaats voor voetgangers


Fietsers

Er wordt verwacht van fietsers dat ze dezelfde regels volgen als voertuigen. Als een bestuurder moet je ook weten dat fietsers dezelfde rechten, plichten en verantwoordelijkheden hebben als u. Fietsers rijden tussen het verkeer als er geen fietspad is. Respect voor elkaar draagt bij tot vlot en veilig verkeer. Fietsers zijn niet altijd even goed zichtbaar in het verkeer. Je moet extra voorzichtig zijn wanneer je een fietser benaderd. Net zoals bij bestuurders, hebben fietsers een ander niveau van bekwaamheid. Een bekwame fietser rijdt voorspelbaar en op één lijn. Een onervaren fietser maakt onvoorspelbare bewegingen, negeert verkeersborden of verkeerslichten of rijdt's nachts zonder licht. Als je een onervaren fietser ziet let dan extra goed op.

Verplicht pad voor fietsers


Fietsers verboden


Waarschuwing voor fietsers


Oversteekplaats voor fietsers


Motorrijders

Motorrijders hebben dezelfde rechten en plichten als andere bestuurders. Soms is het moeilijker om hen te zien en in te schatten wat ze gaan doen. Er zijn speciale situaties en omstandigheden waar we ons bewust van moeten zijn zodat we de weg veilig kunnen delen met motorrijders.

Brommers verboden


Motors verboden


Ruiters

Hou voldoende afstand van ruiters en van dieren die worden begeleid op de weg. Het is verboden om de claxon te gebruiken of ongewone geluiden te maken bij het benaderen van een ruiter.


Ruiters verboden


Vrachtwagens

Vrachtwagens, tractoren, bussen en caravans zijn langer, hoger en breder dan andere voertuigen. Ze versnellen langzaam en hebben meer ruimte nodig om te stoppen en te draaien. Er zijn ook gevaarlijke gebieden rond deze voertuigen waar ongevallen vaker voorkomen. Deze gebieden worden de dode hoeken genoemd van het voertuig. Dode hoeken zijn gebieden waar uw auto uit het zicht van de bestuurder verdwijnt. Het kennen van de dode hoeken kan je leven redden!


Vrachtwagens verboden


Bussen en trams

De bijzondere overrijdbare bedding is voorbehouden voor trams en bussen. Het is geen onderdeel van de rijbaan, andere voertuigen mogen er dus niet op rijden, parkeren of stilstaan. Er mag uitzonderlijk op gereden worden wanneer er een hindernis is op de rijbaan of bij de laatste meters van een kruispunt, wanneer je links of rechts wil afslaan.

Waarschuwing voor een tram


Bussen verboden


Rijstrook voor bussen


Rijstrook voor bussen en trams


Trein

Bij twee beurtelings knipperende rode lichten aan overwegen, moet je stoppen voor de stopstreep. Een maanwit knipperlicht betekent dat je verder mag rijden.

Als je voertuig vast staat op een spoorwegovergang, dan ben je in een levensgevaarlijke situatie. Als er een trein aankomt verlaat je onmiddellijk het voertuig en loop je in de richting van waar de trein komt. Als je in dezelfde richting als de trein loopt, heb je kans dat je door brokstukken geraakt wordt. Als je zeker weet dat er geen treinen aankomen, probeer je het voertuig te verplaatsen. Als het voertuig niet meer start, dan zet je het in neutraal zodat je het van het treinspoor kan duwen.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor