loading

Woordenboek

Hier vind je de woordenschat van het verkeer.


Manoeuvres


Manoeuvres

Manoeuvres


Stilstaand voertuig

Een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.


Geparkeerd voertuig

Een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.