loading

Je richtingaanwijzer gebruiken

Andere bestuurders om je heen laten weten wat je van plan bent hoort bij veilig autorijden. Het is niet moeilijk om je richtingaanwijzers te gebruiken, en over het algemeen is het wettelijk verplicht als je afslaat of van rijstrook verandert. Door richting aan te geven communiceer je met andere weggebruikers. Hierdoor blijven jij en de andere bestuurders veilig en worden ongelukken voorkomen.