loading

Jan 02, 2023

Hallo, 'Voorrang verlenen' is een duidelijk regel. Maar de auto die op een gelijkwaardig kruispunt van rechts komt, en die er dus recht op heeft dat de auto die van links komt hem voorrang verleent, mag die 'Voorrang nemen'? Dus: voorrang afdwingen als degene die van links komt geen voorrang verleent?

Feb 08, 2023

Een voorrang afdwingen is onmogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder die van links komt om te stoppen en voorrang te verlenen. Doet hij dit niet, en gebeurt er een ongeval, dan is het voor de verzekeringen wel duidelijk wie in fout is. ZELFS al stopt de auto die voorrang heeft, dan behoudt die nog steeds zijn voorrang.