loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen. Soms kunnen de verkeersregels een beetje onduidelijk overkomen. Over alle regels in het reglement is echter goed nagedacht, het is dan ook belangerijk om de achterliggende gedachtegang te kennen.

Overtredingen

Als u de verkeersregels niet nakomt kan u een boete krijgen. Hier vindt u een overzicht van overtredingen en de eventuele gevolgen daarvan.

 • Alcoholcontrole
 • Ademtest
 • Ademanalyse
 • Bloedproef
 • Speekseltest
 • Boete


Alcoholcontrole

Alcohol en het besturen van een voertuig zijn een heel gevaarlijke combinatie. Alcohol vermindert de aandacht, het beoordelings- en het reactievermogen. Een dronken bestuurder is niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor de andere weggebruikers. Daarom organiseert de politie vaak alcoholcontroles, alcoholintoxicatie is meetbaar en vanaf een bepaald niveau strafbaar. Een alcoholcontrole kan opgelegd worden aan alle bestuurders, dus ook aan fietsers en ruiters. Rij instructeurs of begeleiders kunnen ook worden gecontroleerd. Alcoholcontroles zullen niet gevraagd worden aan passagiers of voetgangers.Ademtest

Bij een ademtest wordt door middel van een draagbaar apparaat sporen van alcohol opgespoord. De bestuurder wordt gevraagd om een aantal seconden in een ademtester te blazen. Daarna zal het apparaat een indicatie geven of er alcohol gedronken is. Het resultaat is slechts een indicatie en geen exact resultaat. Het levert dus nog geen strafbaar bewijs op, daarvoor is een bijkomende ademanalyse of bloedproef nodig.

Een persoon aan wie gevraagd wordt een ademtest te doen, heeft recht om één keer 15 minuten wachttijd te vragen. Deze wachttijd kan belangrijk zijn, als u net voor de ademtest een glas alcohol heeft gedronken. Meestal zal de politieagent zelf vragen of u de wachttijd wilt gebruiken. Doet de agent dat niet, dan mag u het zelf voorstellen.

Resultaat Betekenis
Safe Het alcoholgehalte is onder de wettelijke maximum. Je mag verder rijden.
Alarm Het alcoholgehalte is boven de wettelijke maximum. Je moet een ademanalyse doen, om het exacte resultaat te kennen.
Positief Het alcoholgehalte is boven de wettelijke maximum. Je moet een ademanalyse doen, om het exacte resultaat te kennen.

Ademanalyse

Bij een ademanalyse moet u in een toestel blazen dat de exacte alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meet. Het resultaat van de ademanalyse wordt weergegeven op het scherm van het toestel. Dit toestel print ook een ticket af met het exacte resultaat.

Resultaat Betekenis
Minder dan 0.22 mg/l Het alcoholgehalte is onder de wettelijke maximum. Je mag verder rijden.
Tussen 0.22 mg/l en 0.35 mg/l Rijbewijs voor 3 uur afgeven en je krijgt een geldboete.
0.35 mg/l of meer Rijbewijs voor 6 uur afgeven en krijg je een geldboete.Bloedproef

Een bloedproef wordt afgenomen wanneer een ademtest of ademanalyse niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de bestuurder astma heeft of te dronken is om te blazen. Het is niet de politie, maar een dokter die de bloedproef zal afnemen.Speekseltest

Bij een speekseltest wordt gevraagd om met een wattenstaafje wat speeksel uit de mondholte te schrapen. Met het speeksel kan het aanwezige gehalte aan drugs worden opgespoord. Bij een positieve speekseltest.Boete

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een misdrijf.

Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

 • Snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro
 • Snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u
Op andere wegen:
 • Snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro
 • Snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km/u


Reacties

Hieronder kan je een reactie plaatsen!

Reacties 31


Jan 01, 2019


Hallo, ik ben Tijl
Ik beheer deze website, ongepaste reacties zal ik verwijderen en vragen probeer ik zoveel mogelijk te beantwoorden.
Binnenkort wordt dit een forum waarop bezoekers vragen kunnen stellen, beantwoorden en opzoeken.

 • Post geen privé gegevens.
 • Wees vriendelijk en behulpzaam.
 • Welke informatie ontbreekt of is overbodig?
 • Wat vindt u moeilijk of gemakkelijk?
 • Bent u geslaagd of gebuisd? Post uw score.
 • Geef deze website een rating van 1 tot 5 sterren.
 • Mail naar hostmaster@traffic-rules.com voor andere vragen.

Veel succes!
Tijl x

1

Feb 09, 2019


Bedankt Ik hoop dat iedereen de test doet en opnieuw doet !!! Zeer leerrijk , ook al heb ik 55 jaar rijervaring zonder ongeval in fout !!

Feb 12, 2019


Klein probleem, af en toe geeft de app aan dat je fout antwoord en geeft dan exact het antwoord dat je aanduidde

Feb 12, 2019


Gewoon top

Feb 13, 2019


top

Feb 16, 2019


expressweg staat niet in de wegcode - best aanpassen naar autoweg !