loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord


Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Waarschuwing voor vee op de weg


Waarschuwing voor overstekende herten


Waarschuwing voor een beweegbare brug


Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Waarschuwing voor een slecht wegdek


Waarschuwing voor kinderen


Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Geef voorrang aan alle bestuurders


Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links


Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts


Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Waarschuwing voor hevige zijwind


Waarschuwing voor een bocht naar links


Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Waarschuwing voor een bocht naar rechts


Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links


Waarschuwing voor fietsers


Waarschuwing voor vallende stenen


Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek


Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Waarschuwing voor een kade of oever


Waarschuwing voor een wegversmalling


Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts


Waarschuwing voor wegenwerken


Waarschuwing voor een glad wegdek


Waarschuwing voor een steile helling


Waarschuwing voor een steile afdaling


Waarschuwing voor een verkeerslicht


Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor


Waarschuwing voor een tram


Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Geef voorrang aan alle bestuurders


Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links


Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts


Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Verplichte richting van de rotonde


Begin van een voorrangsweg


Einde van de voorrangsweg


Curve van de hoofdweg


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Links afslaan verplicht


Rechts afslaan verplicht


Links passeren verplicht


Rechts passeren verplicht


Verplichte richting van de rotonde


Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht


Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verplicht naar links


Verplicht naar rechts


Rechtdoor rijden verplicht


Verplicht pad voor fietsers


Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verplicht pad voor ruiters


Verplicht pad voor voetgangers


Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verboden toegang


Bussen verboden


Auto's verboden


Fietsers verboden


Fietsers en brommers verboden


Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Handkarren verboden


Paardenkarren verboden


Ruiters verboden


Brommers verboden


Brommers, motors en auto's verboden


Motors verboden


Motors en auto's verboden


Voetgangers verboden


Quads verboden


Vrachtwagens verboden


Inhalen verboden


Einde van het inhaalverbod


Inhalen verboden voor vrachtwagens


Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Einde van de snelheidslimiet


Begin van een zone met snelheidslimiet


Einde van de zone met snelheidslimiet


Links afslaan verboden


Rechts afslaan verboden


Omkeren verboden (U-bocht)


Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Voertuigen met explosieve materialen verboden


Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden


Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Parkeren verboden


Parkeren en stoppen verboden


Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Begin van een bebouwde kom


Einde van de bebouwde kom


Verkeersdrempel


Oversteekplaats voor fietsers


Oversteekplaats voor voetgangers


Opstelvak voor fietsers


Een doodlopende weg


Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers


Informatie over de richtingen van het kruispunt


Plaats waar dat u een noodstop kan maken


Begin van een expresweg


Einde van de expresweg


Rijstrook voor bussen


Rijstrook voor bussen en trams


Rijstrook voor fietsers


Einde van de rijstrook voor fietsers


Overzicht van de rijstroken en hun richting


Einde van een rijstrook


Maximum snelheid van een rijstrook


Begin van een autosnelweg


Einde van de autosnelweg


Weg met eenrichtingsverkeer


Parkeren is toegestaan


Parkeren enkel toegestaan op de weg


Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de weg


Parkeren enkel toegestaan op de stoep


Begin van een zone voor voetgangers


Einde van de zone voor voetgangers


Begin van een voorrangsweg


Einde van de voorrangsweg


Begin van een woonerf


Einde van de woonwijk


Curve van de hoofdweg


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Nationale snelheidslimieten


Begin van een tunnel

De onderborden horen bij bepaalde verkeersborden en geven het verkeersbord een aangepaste betekenis.


Weg met eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers


Weg met eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en brommers klasse A


Einde van de voorrangsweg, 200 meter verderop


Links afslaan verplicht, uitgezonderd voor fietsers


Links afslaan verplicht, uitgezonderd voor fietsers en brommers klasse A


Verplicht pad voor fietsers en brommers klasse B


Verplicht pad voor fietsers, brommers klasse B verboden


Verboden richting, uitgezonderd voor fietsers


Verboden richting, uitgezonderd voor fietsers en brommers klasse A


Verboden toegang in beide richtingen, uitgezonderd voor fietsers


Verboden toegang, uitgezonderd voor fietsers en brommers klasse A


Verboden toegang in beide richtingen, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer


Verboden toegang in beide richtingen, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer


Verboden toegang, speelstraat


Verboden toegang, speelstraat


Links afslaan verboden, uitgezonderd voor fietsers


Links afslaan verboden, uitgezonderd voor fietsers en brommers klasse A


Fietsers moeten voorrang geven


Fietsers en brommers moeten voorrang geven


Geef voorrang aan alle bestuurders, 50 meter verderop


Stop en geef voorrang, 250 meter verderop


Geef voorrang, let op voor fietsers van links en rechts


Geef voorrang, let op voor fietsers en brommers van links en rechts


Fietsers moeten stoppen en voorrang geven


Fietsers en brommers moeten stoppen en voorrang geven


Stop en geef voorrang, 50 meter verderop


Stop en geef voorrang,let op voor fietsers van links en rechts


Stop en geef voorrang, let op voor fietsers en brommers van links en rechts


Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt, let op voor fietsers van links en rechts


Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt, let op voor fietsers en brommers van links en rechts