loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit België: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit België: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit België: Links passeren verplichtVerkeersbord uit België: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit België: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit België: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit België: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit België: Verplicht naar linksVerkeersbord uit België: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit België: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit België: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit België: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit België: Verplicht pad voor ruitersVerkeersbord uit België: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit België: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers
Verkeersbord uit België: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit België: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit België: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit België: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit België: Verplichte richting van de <a href='/nl/belgie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit België: <b>Rechtdoor rijden of links afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit België: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit België: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit België: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit België: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit België: Verplicht <a href='/nl/belgie/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit België: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/belgie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/belgie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit België: Verplicht <a href='/nl/belgie/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Verplicht pad voor ruiters.


Verkeersbord uit België: Verplicht <a href='/nl/belgie/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit België: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/belgie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/belgie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.