loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit België: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit België: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit België: VerkeersdrempelVerkeersbord uit België: Oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit België: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit België: FietsopstelvakVerkeersbord uit België: Een doodlopende wegVerkeersbord uit België: Verkeersbord uit België: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit België: Plaats waar dat u een noodstop kan makenVerkeersbord uit België: Begin van een autowegVerkeersbord uit België: Einde van de autowegVerkeersbord uit België: BusstrookVerkeersbord uit België: Tram- en busstrookVerkeersbord uit België: Begin van een fietsstraatVerkeersbord uit België: Einde van de fietsstraatVerkeersbord uit België: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit België: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit België: Maximumsnelheid van een rijstrookVerkeersbord uit België: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit België: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit België: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit België: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit België: Parkeren enkel toegestaan op de rijbaanVerkeersbord uit België: Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaanVerkeersbord uit België: Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoirVerkeersbord uit België: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit België: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit België: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit België: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit België: Begin van een woonerfVerkeersbord uit België: Einde van het woonerfVerkeersbord uit België: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit België: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit België: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit België: Begin van een tunnel
Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.
Verkeersbord uit België: Een <a href='/nl/belgie/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a>.

Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/doodlopende-weg'>Doodlopende weg</a> met een <b>doorgang</b> voor <a href='/nl/belgie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/belgie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit België: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/belgie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/noodstopstrook'>Noodstopstrook</a>.

Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/fietsstraat'>fietsstraat</a>.

Begin van een fietsstraat.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/fietsstraat'>fietsstraat</a>.

Einde van de fietsstraat.


Verkeersbord uit België: Overzicht van de <a href='/nl/belgie/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit België: Einde van een <a href='/nl/belgie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/maximumsnelheid'>Maximumsnelheid</a> van een <a href='/nl/belgie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit België: Weg met <a href='/nl/belgie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan op de <a href='/nl/belgie/overzicht/rijbaan'>rijbaan</a>.

Parkeren enkel toegestaan op de rijbaan.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan <b>gedeeltelijk</b> op de <a href='/nl/belgie/overzicht/rijbaan'>rijbaan</a>.

Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaan.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan op de <a href='/nl/belgie/overzicht/berm'>berm</a> of <b>trottoir</b>.

Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoir.


Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit België: Einde van het <a href='/nl/belgie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit België: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit België: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit België: Nationale <a href='/nl/belgie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.


Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.