loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit België: Verboden toegangVerkeersbord uit België: Bussen verbodenVerkeersbord uit België: Auto's verbodenVerkeersbord uit België: Fietsers verbodenVerkeersbord uit België: Fietsers en brommers verbodenVerkeersbord uit België: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit België: Handkarren verbodenVerkeersbord uit België: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit België: Ruiters verbodenVerkeersbord uit België: Brommers verbodenVerkeersbord uit België: Brommers, motors en auto's verbodenVerkeersbord uit België: Motors verbodenVerkeersbord uit België: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit België: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit België: Quads verbodenVerkeersbord uit België: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit België: Inhalen verbodenVerkeersbord uit België: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit België: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit België: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit België: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit België: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit België: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit België: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit België: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit België: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit België: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit België: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit België: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit België: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit België: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit België: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit België: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit België: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit België: Parkeren verbodenVerkeersbord uit België: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit België: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit België: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/fietser'>Fietsers</a> en <a href='/nl/belgie/overzicht/bromfiets'>brommers</a> verboden.

Fietsers en brommers verboden.


Verkeersbord uit België: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/belgie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/bromfiets'>Brommers</a>, <a href='/nl/belgie/overzicht/motorfiets'>motors</a> en <a href='/nl/belgie/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Brommers, motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/belgie/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/quad'>Quads</a> verboden.

Quads verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit België: Einde van het <a href='/nl/belgie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/belgie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit België: Einde van het <a href='/nl/belgie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/belgie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/belgie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/belgie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit België: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit België: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit België: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit België: Voertuigen met <a href='/nl/belgie/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit België: Voertuigen met <a href='/nl/belgie/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit België: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit België: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit België: Voertuigen met <a href='/nl/belgie/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit België: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit België: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit België: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.