loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit België: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit België: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit België: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit België: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit België: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit België: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit België: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit België: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit België: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit België: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit België: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit België: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit België: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit België: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit België: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/belgie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit België: Waarschuwing voor een <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit België: Waarschuwing voor een <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit België: Waarschuwing voor een <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit België: Waarschuwing voor een <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit België: Waarschuwing voor een <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit België: <a href='/nl/belgie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit België: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit België: Verplichte richting van de <a href='/nl/belgie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit België: Begin van een <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit België: Einde van de <a href='/nl/belgie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit België: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit België: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.