loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.


9. Ongeval

Een verkeersongeval is een ongeval of botsing waarbij één of meer weggebruikers betrokken zijn. Dit kunnen motorvoertuigen zijn, maar bijvoorbeeld ook fietsers of voetgangers. Een black spot is een plaats waar veel verkeersongevallen plaatsvinden, vaak gaat het om een kruispunt.


Verplaats geen zwaar gewonde, ze kunnen inwendige bloedingen of breuken hebben.


Bij een ongeval of panne moet u de gevarendriehoek plaatsen om andere weggebruikers te waarschuwen.


Gewonden

Bij een ongeval met gewonden verplaats dan uw voertuig naar een plaats waar het mag staan. Als dat niet mogelijk is of als er zwaargewonden zijn, dan plaatst u de gevarendriehoek en probeert u te voorkomen dat er nog ongevallen gebeuren. Bij een ongeval met gewonden moet u altijd de politie verwittigen, bel het internationaal noodnummer 112.

 • Bel het internationaal noodnummer 112, met dit nummer wordt automatisch ook de politie verwittigd.
 • Verplaats geen zwaar gewonde, ze kunnen inwendige bloedingen of breuken hebben.
 • Een helm laat u best op het hoofd, behalve als de gewonde ademhalingsmoeilijkheden heeft of moet braken.
 • Geef een gewonde geen drank of medicijnen (zelfs geen water).
 • Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) is hulp aanbieden in afwachting van professionele hulpdiensten.

Verplaats geen zwaar gewonde, ze kunnen inwendige bloedingen of breuken hebben.


Bel het internationaal noodnummer 112, met dit nummer wordt automatisch ook de politie verwittigd.


Schade

Bij een ongeval met schade verplaats dan uw voertuig naar een plaats waar het mag staan. Als dat niet mogelijk is, dan plaatst u de gevarendriehoek om te voorkomen dat er nog ongevallen gebeuren. Denk ook aan uw eigen veiligheid en doe uw fluojasje aan! Bij een ongeval zonder gewonden moet u de politie niet laten komen, het volstaat om het Europees aanrijdingsformulier in te vullen en te ondertekenen. U moet trouwens steeds ter plaatse blijven als u betrokken bent bij een ongeval. Bij discussie laat u best de politie komen.

 • Verplaats uw voertuig naar een veilige plaats of plaats de gevarendriehoek om meer ongevallen te voorkomen.
 • Bij een ongeval zonder gewonden hoeft u de politie niet laten komen, het volstaat om het aanrijdingsformulier in te vullen.
 • Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart te tonen als één van de betrokkenen erom vraagt.
 • Een kettingbotsing is een ongeluk waarbij meerdere auto's zijn betrokken.
 • Heeft u een voertuig of eigendom schade toegebracht en vindt u de eigenaar niet, laat dan uw gegevens achter of verwittig de politie.
 • Een voertuig is total loss wanneer de waarde na de schade plus de reparatiekosten hoger is dan de waarde voor de schade.
 • In België zijn Touring en VAB de belangrijkste hulpverleningsdiensten op de weg.

Verplaats uw voertuig naar een veilige plaats of plaats de gevarendriehoek om meer ongevallen te voorkomen.


Bij een ongeval zonder gewonden hoeft u de politie niet laten komen, het volstaat om het aanrijdingsformulier in te vullen.


Aanrijdingsformulier

Het europees aanrijdingsformulier moet u invullen als u betrokken bent bij een ongeval. De voorzijde van het formulier wordt door beide partijen samen ingevuld en ondertekend. De achterzijde van het formulier vult u apart in (mag eventueel ook thuis). Met uw handtekening bevestigt u dat u akkoord gaat met wat op het document is ingevuld.

 • Dit is de voorzijde van het aanrijdingsformulier en moet door beide partijen samen worden ingevuld en ondertekend.
 • Dit is de achterzijde van het aanrijdingsformulier en vult u apart in (mag eventueel ook thuis).

Dit is de voorzijde van het aanrijdingsformulier en moet door beide partijen samen worden ingevuld en ondertekend.


Dit is de achterzijde van het aanrijdingsformulier en vult u apart in (mag eventueel ook thuis).


Gevarendriehoek

Een gevarendriehoek is een driehoekige rode reflector dat andere weggebruikers moet waarschuwen voor een ongeval of panne.

 • Vier waarschuwingslichten aanzetten.
 • Schakel de motor uit.
 • Niet roken en geen vuur maken.
 • Gevarendriehoek opstellen:
  • Gewone wegen op minstens 30 meter van de plaats van het ongeval.
  • Op autosnelwegen op minstens 100 meter.
  • Het moet voor naderende voertuigen zichtbaar zijn vanaf 50 meter.

Een gevarendriehoek moet verplicht aanwezig zijn in uw auto.


Bij een ongeval of panne moet u de gevarendriehoek plaatsen om andere weggebruikers te waarschuwen.


Noodnummers

Een noodnummer of alarmnummer is een telefoonnummer om de hulpdiensten (zoals politie, ambulance en brandweer) snel te kunnen spreken. In elk land van de Europese Unie, en een aantal andere Europese en niet-Europese landen, geldt 112 als noodnummer. In verschillende landen functioneren behalve 112 ook andere noodnummers.


Er zijn verschillende noodnummers actief in België, bij een verkeersongeval belt u naar 112.


112 is actief in europa en 911 is actief in VS en Canada.


Tunnel

Een tunnel is een kunstmatig aangelegde onderdoorgang om tussen twee punten transport, passage of communicatie mogelijk te maken. Een ongeval, brand of hevige rook in een tunnel kan bijzonder gevaarlijk zijn. Verwittig de hulpdiensten via de noodtelefoon in de tunnel. Als er geen noodtelefoon is, gebruik dan uw gsm. In sommige gevallen moet de tunnel geevacueerd worden. Parkeer uw voertuig, laat de sleutels op het contact zitten en verlaat de tunnel via de nooduitgang.


Begin van een tunnel.


Richting van de dichtstbijzijnde nooduitgang.


Vluchtmisdrijf

Een bestuurder pleegt een vluchtmisdrijf als hij de plaats van het ongeval verlaat met de bedoeling om te ontsnappen aan de gevolgen. Pleeg nooit vluchtmisdrijf, er staan heel strenge straffen op!

 • Op vluchtmisdrijf staan zware straffen omdat EHBO levens kan redden.
 • Als u bent betrokken bij een ongeval moet u altijd stoppen, als u dat niet doet spreken we over een vluchtmisdrijf.

Als u bent betrokken bij een ongeval moet u altijd stoppen, als u dat niet doet spreken we over een vluchtmisdrijf.


Pleeg nooit vluchtmisdrijf, want er staan zware straffen op.