loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen. Soms kunnen de verkeersregels een beetje onduidelijk overkomen. Over alle regels in het reglement is echter goed nagedacht, het is dan ook belangerijk om de achterliggende gedachtegang te kennen.

Voorrangsregels

De voorrangsregels geven aan wie er als eerste door mag rijden. Ze zijn van toepassing bij kruispunten en wegversmallingen.

 • Voorrang van rechts
 • Geef voorrang
 • Hoofdweg & zijweg
 • Voorrangsweg
 • Verkeerslichten
 • Politie signalen
 • Rotonde
 • Wegversmalling


Voorrang van rechts

Een ongecontroleerd kruispunt is een kruispunt waar het verkeer niet begeleid wordt door verkeersborden, wegmarkeringen of verkeerslichten. Bij zo'n kruispunt moeten bestuurders voorrang geven aan voertuigen die van rechts komen.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Geef voorrang

Bij een kruispunt dat wordt gecontroleerd door verkeersborden, geven de verkeersborden aan welke bestuurder voorrang heeft.

Geef voorrang aan alle bestuurders


Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Hoofdweg & zijweg

Bestuurders op een zijweg moeten voorrang geven aan de bestuurders op de hoofdweg.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Voorrangsweg

Bestuurders op een voorrangsweg hebben voorrang op alle volgende kruispunten tot het einde van de voorrangsweg.

Begin van een voorrangsweg


Einde van de voorrangsweg


Verkeerslichten

Bij een kruispunt gecontroleerd door verkeerslichten, geven de verkeerslichten aan wie er voorrang heeft. Als het verkeerslicht groen is, dan mag u doorrijden. Als het licht al een tijdje groen is, zorg dan dat u kan stoppen als het oranje wordt. Bij een oranje licht moet u stoppen, u mag enkel doorrijden als u al zo dicht bent dat u niet meer veilig kan stoppen. Bij een rood licht, moet u stoppen en wachten tot het licht groen wordt.

Groen verkeerslicht


Oranje verkeerslicht


Rood verkeerslicht


Politie signalen

Bij een kruispunt gecontroleerd door een politieagent moet u de bevelen van de politieagent opvolgen. Als de politieagent één arm verticaal heeft, moeten alle weggebruikers stoppen. Heeft hij één of twee armen horizontaal dan moeten weggebruikers die naar zijn buik en rug toekomen stoppen. Weggebruikers die naar zijn vingertoppen of zijn zijkant toe komen, mogen verder het kruispunt oprijden om rechtdoor, links of rechts af te slaan.

Arm verticaal: Alle weggebruikers moeten stoppen


Arm horizontaal: Weggebruikers die naar zijn buik en rug toekomen stoppen


Arm horizontaal: Weggebruikers die naar zijn vingertoppen of zijn zijkant toe komen, mogen het kruispunt oprijden


Rotonde

Een rotonde is een soort van cirkelvormig kruispunt waarin het verkeer continu in één richting rond een centraal eiland rijdt. De bestuurders op de rotonde hebben altijd voorrang.

Verplichte richting van de rotonde


Rotonde met meerdere rijstroken


Wegversmalling

Bij een wegversmalling is de weg niet breed genoeg om twee voertuigen te laten kruisen. Een wegversmalling kan worden aangeduid met onderstaande verkeersborden. Als er geen verkeersborden staan moet de bestuurder aan de kant van de hindernis voorrang verlenen.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Waarschuwing voor een wegversmalling


Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts

Reacties

Hieronder kan je een reactie plaatsen!

Reacties 31


Jan 01, 2019


Hallo, ik ben Tijl
Ik beheer deze website, ongepaste reacties zal ik verwijderen en vragen probeer ik zoveel mogelijk te beantwoorden.
Binnenkort wordt dit een forum waarop bezoekers vragen kunnen stellen, beantwoorden en opzoeken.

 • Post geen privé gegevens.
 • Wees vriendelijk en behulpzaam.
 • Welke informatie ontbreekt of is overbodig?
 • Wat vindt u moeilijk of gemakkelijk?
 • Bent u geslaagd of gebuisd? Post uw score.
 • Geef deze website een rating van 1 tot 5 sterren.
 • Mail naar hostmaster@traffic-rules.com voor andere vragen.

Veel succes!
Tijl x

1

Feb 09, 2019


Bedankt Ik hoop dat iedereen de test doet en opnieuw doet !!! Zeer leerrijk , ook al heb ik 55 jaar rijervaring zonder ongeval in fout !!

Feb 12, 2019


Klein probleem, af en toe geeft de app aan dat je fout antwoord en geeft dan exact het antwoord dat je aanduidde

Feb 12, 2019


Gewoon top

Feb 13, 2019


top

Feb 16, 2019


expressweg staat niet in de wegcode - best aanpassen naar autoweg !