loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.


3. Snelheid

De snelheid is afhankelijk van het soort weg en de omstandigheden waarin u aan het rijden bent. Het is verboden om sneller te rijden als de maximumsnelheid, te traag rijden kan ook heel gevaarlijk zijn. In een voertuig vindt u op het dashboard een snelheidsmeter dat de snelheid aangeeft.

Verkeersborden Betekenis Snelheid
Maximumsnelheid 50 km/u
Zone 30 km/u
Autosnelweg 120 km/u
Autoweg 90 km/u (wegmarkering)
120 km/u (middenberm)
Bebouwde kom 50 km/u
Woonerf 20 km/u
Fietsstraat 30 km/u
Algemene snelheid 70 km/u (Vlaanderen)
90 km/u (Wallonië)

Maximumsnelheid

Een maximumsnelheid of snelheidslimiet is de snelheid die u maximum mag rijden en is geldig voor alle weggebruikers. De maximumsnelheid kan op elk moment worden aangeduid met het onderstaande verkeersbord. Het verkeersbord betekent dat het verboden is om sneller te rijden dan aangeduid. Het verkeersbord is geldig tot aan het volgende kruispunt of tot het verkeersbord dat het einde aankondigd.


Begin van een maximumsnelheid.


Einde van de maximumsnelheid.


Zone

Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen. Het begin en einde is aangeduid door een zonebord. Zolang u binnen de zone rijdt geld de beperking op snelheid of parkeren.

 • Zolang je binnen de zone rijdt, geldt de beperking die je bij het binnenrijden hebt meegekregen.
 • Bij een elektronisch zonebord geldt de beperking enkel als het bord is opgelicht.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Einde van de zone met maximumsnelheid.


Autosnelweg

Een autosnelweg is een openbare weg dat bestemd is voor het verkeer van snelle voertuigen, zoals auto’s, motors, vrachtwagens en bussen. Op een autosnelweg is er een middenberm tussen de twee rijrichtingen.


Begin van een autosnelweg.


Einde van de autosnelweg.


Autoweg

Een autoweg is een openbare weg, vergelijkbaar met een autosnelweg maar vaak met kruispunten en verkeerslichten.


Begin van een autoweg.


Einde van de autoweg.


Bebouwde kom

De bebouwde kom is een door de overheid aangegeven gebied waar veel bebouwing is. Door de hogere bevolkingsdichtheid moeten bestuurders extra rekening houden met andere weggebruikers. Let goed op in de buurt van oversteekplaatsen, scholen, pleinen en parken.


Begin van een bebouwde kom.


Einde van de bebouwde kom.


Woonerf

In een woonerf mogen kinderen op de openbare weg spelen, voetgangers mogen de volledige breedte van de weg gebruiken. Bestuurders van voertuigen mogen voetgangers niet in gevaar brengen hinderen.

 • In een woonerf is de maximumsnelheid 20 km/u.
 • In een woonerf mag u alleen parkeren als daarvoor parkeerplaatsen zijn voorzien, u mag dan zowel rechts of links parkeren.
 • In een woonerf mag u voetgangers of spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen.

Begin van een woonerf.


Einde van het woonerf.


Fietsstraat

Een fietsstraat is een openbare weg waardat fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Motorvoertuigen zijn er wel toegelaten, maar auto’s mogen fietsers niet inhalen.


Begin van een fietsstraat.


Einde van de fietsstraat.


Voetgangerszone

Een voetgangerszone is een zone waardat voetgangers de belangrijkste weggebruikers zijn.

 • Bestuurders die in een voetgangerszone mogen rijden moeten dit stapvoets doen, ze moeten ook de doorgang vrij laten voor voetgangers en indien nodig stoppen.
 • Enkele bekende voetgangerszones zijn de Meir in Antwerpen en de Nieuwstraat in Brussel.

Begin van een voetgangerszone.


Einde van de voetgangerszone.


Speelstraat

Een speelstraat is een straat die gedurende bepaalde dagen en uren in beginsel volledig afgesloten wordt voor het gemotoriseerde verkeer, zodanig dat kinderen veilig en ongehinderd op straat kunnen spelen. Aan het begin word een hek geplaatst met daarop de vermelding speelstraat.

 • In een speelstraat mogen bestuurders enkel stapvoets rijden.
 • In een speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen.
 • Bestuurders van motorvoertuigen zijn enkel toegelaten als ze in de straat wonen.
 • Ook fietsers moeten rekening houden dat ze voetgangers of kinderen niet hinderen.

Ook fietsers moeten rekening houden dat ze voetgangers of kinderen niet hinderen.


Verboden toegang, speelstraat.


Verkeersdrempel

Een verkeersdrempels worden geplaatst om het verkeer te vertragen.


Waarschuwing voor een verkeersdrempel.Snelheidsboete

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een misdrijf.

 • Andere wegen:
  • Snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro.
  • Snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km/u.

Met een flitspaal worden snelheidsovertredingen vastgelegd.


Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een misdrijf.


Verkeersmanagement

Het verkeersmanagement is het geheel van systemen, die de capaciteit van het wegennet beter helpen benutten. Met meetlussen in het wegdek of verkeerscamera's wordt de actuele verkeersstroom in beeld gebracht en vervolgens informeren dynamische signalisatie- en informatieborden de weggebruikers.


Met elektronische verkeersborden kan de maximumsnelheid dynamisch worden geregeld.


Op autosnelwegen worden soms borden geplaatst met informatie over wegenwerken en reistijden afgebeeld.