loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen. Soms kunnen de verkeersregels een beetje onduidelijk overkomen. Over alle regels in het reglement is echter goed nagedacht, het is dan ook belangerijk om de achterliggende gedachtegang te kennen.

Weggebruikers

Met weggebruikers bedoelen we iedereen die gebruik maakt van de openbare weg.

 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Brommers
 • Motors
 • Ruiters
 • Vrachtwagens
 • Bussen
 • Trams
 • Treinen


Voetgangers

Voetgangers zijn weggebruikers die zich te voet verplaatsen in het verkeer. Bestuurders moeten extra waakzaam zijn voor kinderen, bejaarden en personen met een handicap. Zij kunnen soms slecht zien of heel traag bewegen. Kinderen zijn onvoorspelbaar en vaak moeilijk te zien. Wees extra voorzichtig in de buurt van kinderen, zeker bij scholen, bushaltes, parken en speelterreinen.

Verplicht pad voor voetgangers


Voetgangers verboden


Waarschuwing voor kinderen


Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Oversteekplaats voor voetgangers


Fietsers

Fietsers zijn weggebruikers die zich met de fiets verplaatst in het verkeer. Fietsers hebben dezelfde rechten, plichten en verantwoordelijkheden als bestuurders. Als er geen fietspad is rijden ze tussen het verkeer, respect voor elkaar draagt bij tot veilig en vlot verkeer. Fietsers zijn niet altijd even goed zichtbaar in het verkeer. U moet extra voorzichtig zijn wanneer u een fietser benaderd. Net zoals bij bestuurders, zijn er ervaren en onervaren fietsers. Een ervaren fietser volgt de verkeersregels. Een onervaren fietser maakt onvoorspelbare bewegingen, negeert verkeersborden of verkeerslichten of rijdt 's nachts zonder licht.

Verplicht pad voor fietsers


Fietsers verboden


Waarschuwing voor fietsers


Oversteekplaats voor fietsers


Brommers

Brommers zijn weggebruikers die zich met de brommer verplaatsen in het verkeer. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als andere bestuurders. Soms is het moeilijker om hen te zien en in te schatten wat ze gaan doen. Bestuurders van een brommer moeten verplicht een helm dragen, beschermende kledij is aangeraden.

Brommers verbodenMotors

Motorrijders zijn weggebruikers die zich met de motor verplaatst in het verkeer. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als andere bestuurders. Soms is het moeilijker om hen te zien en in te schatten wat ze gaan doen. Bestuurders van een motor moeten verplicht een helm dragen, beschermende kledij is aangeraden.

Motors verbodenRuiters

Een ruiter is weggebruiker dat een dier bestuurt of begeleid op de weg. Dieren zijn vaak onvoorspelbaar, hou voldoende afstand en maak geen ongewone geluiden.

Ruiters verbodenVrachtwagens

Een vrachtwagens is een voertuig bedoeld voor het vervoer van goederen. Een vrachtwagen is meestal langer, hoger en breder dan andere voertuigen. Ze versnellen langzaam en hebben ook meer ruimte nodig om te stoppen en te draaien. Er zijn ook gevaarlijke gebieden rond deze voertuigen waardat de bestuurer niet kan zien wat er gebeurt, deze gebieden noemen we de dode hoek van het voertuig.

Vrachtwagens verbodenBussen

Een bus is een voertuig bedoeld voor het vervoer van mensen. Een bus is meestal langer, hoger en breder dan andere voertuigen. Ze versnellen langzaam en hebben ook meer ruimte nodig om te stoppen en te draaien.

Bussen verboden


Rijstrook voor bussen
Trams

Een tram is een spoorwegvoertuig bedoeld voor het vervoer van mensen. Soms liggen de tramsporen in de rijbaan en rijdt de tram tussen het verkeer. Let op want een tram volgt de verkeersregels niet en heeft altijd voorrang. In het algemeen rijdt een tram met een lagere snelheid dan een trein.

Waarschuwing voor een tram


Rijstrook voor bussen en trams
Treinen

Een trein is een spoorwegvoertuig bedoeld voor het vervoer van mensen en goederen. Een trein rijdt op treinsporen die geen deel uitmaken van de openbare weg. Een trein rijdt vaak met een hoge snelheid en heeft een lange stopafstand, daardoor kan hij niet uitwijken. Bij een spoorwegovergang kruisen de treinsporen de openbare weg. Hoort u het belsignaal of zijn de slagbomen aan het sluiten, dan mag u de spoorwegovergang niet oversteken.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorReacties

Hieronder kan je een reactie plaatsen!

Reacties 31


Jan 01, 2019


Hallo, ik ben Tijl
Ik beheer deze website, ongepaste reacties zal ik verwijderen en vragen probeer ik zoveel mogelijk te beantwoorden.
Binnenkort wordt dit een forum waarop bezoekers vragen kunnen stellen, beantwoorden en opzoeken.

 • Post geen privé gegevens.
 • Wees vriendelijk en behulpzaam.
 • Welke informatie ontbreekt of is overbodig?
 • Wat vindt u moeilijk of gemakkelijk?
 • Bent u geslaagd of gebuisd? Post uw score.
 • Geef deze website een rating van 1 tot 5 sterren.
 • Mail naar hostmaster@traffic-rules.com voor andere vragen.

Veel succes!
Tijl x

1

Feb 09, 2019


Bedankt Ik hoop dat iedereen de test doet en opnieuw doet !!! Zeer leerrijk , ook al heb ik 55 jaar rijervaring zonder ongeval in fout !!

Feb 12, 2019


Klein probleem, af en toe geeft de app aan dat je fout antwoord en geeft dan exact het antwoord dat je aanduidde

Feb 12, 2019


Gewoon top

Feb 13, 2019


top

Feb 16, 2019


expressweg staat niet in de wegcode - best aanpassen naar autoweg !