loading

Verkeersregels

De verkeersregels beschrijven hoe een weggebruiker zich moet gedragen op de openbare weg, hieronder vallen verplichten maar ook advies om zo verstandig en veilig mogelijk te rijden. Alle weggebruikers moeten de verkeersregels goed kennen en toepassen.


1. Openbare weg

De openbare weg bevat de rijbaan, fietspad, voetpad en berm en gaat tot aan de gracht of een eigendom. Op de openbare weg mogen we in principe met alle voertuigen rijden, maar soms worden er beperkingen er opgelegd door verkeersborden of wegmarkeringen. Het verkeersreglement is van toepassing op alle weggebruikers en is geldig op de hele openbare weg. Een openbare weg kan een brug, straat, plein, tunnel of pad zijn.


De openbare weg bevat de rijbaan, fietspad, voetpad en berm en gaat tot aan de gracht of een eigendom.


Rijbaan

De rijbaan is een onderdeel van de openbare weg bedoeld voor het verkeer van motorvoertuig, zoals auto’s, vrachtwagens, bussen, tractors en motors. Als er geen voetpad en fietspad is, dan gebruiken voetgangers en fietsers ook de rijbaan.


Een rijbaan kan worden opgesplitst in verschillende rijstroken.


Fietspad

Het fietspad is een onderdeel van de openbare weg bedoeld voor het verkeer van fietsers. Als er een fietspad aanwezig is, dan moeten fietsers dat gebruiken. Het fietspad is geen onderdeel van de rijbaan. Auto’s mogen niet op het fietspad parkeren, stilstaan of rijden.


Als er een fietspad aanwezig is, dan moeten fietsers dat gebruiken.


Voetpad

Het voetpad is het deel van de openbare weg bedoeld voor het verkeer van voetgangers. Soms wordt het ook wel een trottoir of stoep genoemd. Als er een voetpad aanwezig is, dan moeten voetgangers dat gebruiken.


Als er een voetpad aanwezig is, dan moeten voetgangers dat gebruiken.


Berm

Een berm is een strook grond langs een weg en wordt vaak beplant met gras, planten of bomen. In de berm worden vaak verkeersborden geplaatst. Als de weg te smal is om een ander voertuig te kruisen, dan kunt u uitwijken op de berm.


De berm is een onderdeel van de openbare weg.


Op sommige wegen is er een middenberm om de rijrichting te scheiden.


Eigendom

Een openbaar terrein is een plaats waar we enkel zullen komen, als we er voor iets moeten zijn. Het verkeersreglement is enkel van toepassing op de openbare weg, maar meestal wordt het ook toegepast op een (niet-)openbaar terrein.

  • Bijvoorbeeld een parking van een winkel of benzinestation.
  • Een plaats waar we enkel komen, als we er voor iets moeten zijn.

Een niet-openbaar terrein is een plaats waar we enkel mogen komen als we daar toelating voor hebben. Bijvoorbeeld een parking van een bedrijf, een privé weg of een oprit van een garage.

  • Bijvoorbeeld een parking van een bedrijf, een privé weg of een oprit van een garage.
  • Een plaats waar we enkel komen, als we daar toelating voor hebben.

Benzinestation.


Parking van een winkel.


Privé parking.


Parking van een bedrijf.


Wegmarkering

Een wegmarkering is het geheel aan tekens die op het wegdek staan aangegeven en het verkeer door middel van de visuele informatie geleiden. Wegmarkering omvat onder meer pijlen, strepen, doorgetrokken en onderbroken lijnen, haaientanden.


Bij haaientanden moet u voorrang verlenen aan alle weggebruikers.


Bij wegenwerken worden er soms tijdelijk gele lijnen aangebracht, ze vervangen dan de witte lijnen.


Oversteekplaats

Een oversteekplaats of een zebrapad is een locatie op de rijbaan die bestemd is om over te steken en die als zodanig gemarkeerd is. Ze zijn er voor voetgangers en fietsers.


Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.Waarschuwing voor fietsers.Lage-emissiezone

Een lage-emissiezone is een zone waarin omwille van de leefbaarheid, in het bijzonder de milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder.


Begin van een lage-emissiezone.


Einde van een lage-emissiezone.


Buitenland

In het buitenland gelden er andere verkeersregels, vaak zijn ze vergelijkbaar maar er zijn belangrijke verschillen. Zo zijn er verschillen in maximumsnelheid, alcoholpromillage, verkeersborden en culturele verschillen en gewoontes.

  • In België rijden we aan de rechterkant, sommige landen rijden aan de linkerkant (het stuur staat dan ook aan de andere kant).
  • In België gebruiken we km/u voor snelheid, sommige landen gebruiken mph.
  • Met een voorlopig rijbewijs mag u niet rijden in het buitenland.

In België rijden we aan de rechterkant, sommige landen rijden aan de linkerkant (het stuur staat dan ook aan de andere kant).


In België gebruiken we km/u voor snelheid, sommige landen gebruiken mph.